Politika privatnosti

1. Pojmovi

Administrator osobnih podataka (“Administrator”) - znači Partnerski restoran.

Vršitelj obrade osobnih podataka (“Vršitelj obrade”) je subjekt koji obrađuje podatke korisnika na zahtjev Administratora. Pravila obrade opisana su u Ugovoru o obradi osobnih podataka koji sklapaju Vršitelj obrade i Administrator.

Internetska usluga je softver razvijen od strane Restaumatic Sp. z o.o., društva koje posluje pod robnim markama Skubacz.pl i Restaumatic.com i koristi ih Partnerski restoran putem kojeg Kupac može naručiti proizvode i usluge koje nudi Partnerski restoran.

Mobilna aplikacija: mobilna aplikacija dostupna za mobilne telefone i mobilne uređaje još je jedan oblik internetskog sustava koji se koristi za naručivanje robe i usluga u partnerskom restoranu.

Osobni podaci: sve informacije o identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi putem jednog ili više specifičnih čimbenika koji određuju fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe, uključujući IP broj uređaja, podatke o lokaciji, internetski identifikator i informacije prikupljene putem kolačića i druge slične tehnologije.

Primatelj označava fizičku ili pravnu osobu, javno tijelo, jedinicu ili drugi subjekt kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira radi li se o trećoj strani ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primiti osobne podatke u okviru određenog postupka prema pravu Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.

Politika: ova Politika privatnosti.

Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka, koji uključuje korištenje osobnih podataka za procjenu određenih osobnih čimbenika fizičke osobe, posebice za analizu ili predviđanje aspekata povezanih s učincima rada te fizičke osobe, ekonomskom situacijom, zdravljem , osobne preferencije, interesi, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili kretanje.

Obrada znači radnju ili skup operacija koje se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka na automatiziran ili neautomatiziran način, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, uređenje, pohranjivanje, prilagođavanje ili modificiranje, preuzimanje, pregledavanje, korištenje, otkrivanje od strane slanje, širenje ili na drugi način dijeljenje, uparivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

GDPR: Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 7. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC.

Partnerski Restoran je: RUDICA d.o.o., Prečko 20, 10 000 Zagreb, HR, NIP: 02350360802.

Kupac je fizička osoba (uključujući i Potrošača) koja ima 18 godina i ima punu poslovnu sposobnost, odnosno poslovno sposobna pravna osoba ili organizacijska jedinica. Kupac može biti fizička osoba koja ima 13 godina, ali mlađa od 18 godina u mjeri u kojoj može stjecati prava i preuzimati obveze u skladu s odredbama općeg mjerodavnog prava, odnosno u manjim svakodnevnim stvarima.

Narudžba, za potrebe ovog dokumenta, je pravni čin koji se izvršava koristeći softver, a tijekom kojeg Kupac izražava volju za kupnjom naručenih proizvoda i usluga u skladu s njihovim opisom i cijenom.

Privola ispitanika označava dobrovoljno, specifično, informirano i nedvosmisleno pokazivanje volje, koje nositelj podataka, u obliku izjave ili jasne potvrdne radnje, dopušta obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

2. Svrhe obrade osobnih podataka u vezi s korištenjem Internet usluge i Mobilne aplikacije.

 1. Rukovanje narudžbom poslanom putem obrasca za narudžbu na web-stranici Partnerskog restorana za kupnju roba i usluga.
 2. Za potrebe obavljanja online plaćanja za naručene proizvode putem Internet usluge i Mobilne aplikacije.
 3. Za potrebe marketinga proizvoda i usluga Partnerskih restorana.
 4. Za upravljanje društvenim mrežama.
 5. Za statističke svrhe (članak 6, stavak (1) (f) Opće Uredbe o zaštiti podataka) .

ODG: 1. Rukovanje narudžbom poslanom putem obrasca za narudžbu na web-mjestu Partnerskog restorana za kupnju roba i usluga.

Administrator podataka koji se obrađuju u tu svrhu je PARTNERSKI RESTORAN

U slučaju pitanja vezanih uz obradu osobnih podataka, obratite se izravno Partnerskom restoranu putem e-pošte.

Primatelji podataka su, između ostalog: Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, subjekti koji Administratoru pružaju usluge podrške u području poslovanja (npr. e-mail, hosting itd.) i subjekti ovlašteni prema zakonu.

Korištenje web stranice (uključujući naručivanje, predstavljanje ponude) ne zahtijeva kreiranje korisničkog računa. Kupac može koristiti opciju narudžbe bez prethodnog otvaranja računa na Internet usluzi. Administrator prikuplja korisničke podatke u mjeri potrebnoj za pružanje usluga koje se nude putem internetske usluge i mobilne aplikacije, kao i informacije o njihovoj aktivnosti na Internetskoj usluzi.

Administrator obrađuje osobne podatke svih osoba koje koriste internetsku uslugu (uključujući IP adresu ili druge identifikatore i podatke prikupljene putem kolačića ili drugih sličnih tehnologija), a također bilježi aktivnost korisnika na internetskoj usluzi u zapisnicima sustava (posebno računalo program koji se koristi za pohranu kronološkog zapisa koji sadrži informacije o događajima i aktivnostima povezanim s IT sustavom koji se koristi za pružanje usluga od strane Administratora). Podaci prikupljeni u zapisnicima obrađuju se prvenstveno u svrhe vezane uz pružanje usluga. Administrator također obrađuje ove podatke u tehničke i administrativne svrhe, u svrhu osiguranja sigurnosti IT sustava i upravljanja njime, te u analitičke i statističke svrhe.

Prilikom korištenja IT sustava, Kupac je dužan koristiti samo svoje osobne podatke pod prijetnjom kršenja važećeg zakona u tom pogledu i osobnih prava trećih osoba.

Korištenje internetske usluge zahtijeva davanje osobnih podataka. Nedostavljanje ovih podataka onemogućuje korištenje internetske usluge.

Njihova obrada nužna je za izvršenje ugovora u kojem su Kupac ili Partnerski restoran stranka ili za poduzimanje radnji na zahtjev tih osoba prije sklapanja ugovora. (Članak 6, reč. (1) (b) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Vaši osobni podaci dostavljeni u postupku narudžbe obrađivat će se 14 dana od dana dovršetka narudžbe, a zatim do roka zastare za potraživanja, računajući od dana ispunjenja narudžbe.

ODG: 2. Za potrebe obavljanja online plaćanja za naručene proizvode putem Internet usluge i Mobilne aplikacije.

Administrator podataka koji se obrađuju u svrhu izvršenja online plaćanja je Partnerski restoran.

Osobni podaci kupaca koji koriste online plaćanje prenose se specijaliziranim tvrtkama koje se bave online plaćanjem, kao što je PayPro SA., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznan, telefon: +48 61 600-61-70, internetska stranica: www.dotpay.pl, kao i društvu Restaumatic Sp. z o.o. Prilikom narudžbe uz korištenje plaćanja putem interneta, kupci se svaki put informiraju kod kojeg subjekta se dano plaćanje s

Internetska usluga kupcima pruža uslugu plaćanja putem interneta za naručenu robu i usluge u partnerskim restoranima.

Korištenje opcije online plaćanja je dobrovoljno. Nepružanje osobnih podataka potrebnih za plaćanje putem interneta rezultira nemogućnošću obavljanja takve transakcije. Njegova obrada nužna je za izvršenje ugovora u kojem je kupac stranka ili za poduzimanje radnji na zahtjev kupca prije sklapanja ugovora. (Članak 6, reč. (1) (b) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Kupac može koristiti i druge oblike plaćanja naručene robe i usluge, uključujući gotovinsko plaćanje te, ovisno o ponudi Partner restorana, i putem terminala za plaćanje Partnerskog restorana.

Osobni podaci koji se obrađuju u svrhu rukovanja online plaćanjima mogu se dodatno obrađivati u druge zakonski opravdane svrhe administratora (članak 6 (f) Opće uredbe o zaštiti podataka). Ovi legitimni ciljevi su:

 1. provođenje analiza aktivnosti i preferencija kupaca radi poboljšanja funkcionalnosti i usluga koje se pružaju,
 2. mogućeg utvrđivanja, progona ili obrane od tužbi.

Rukovanje internetskim plaćanjima zahtijeva davanje osobnih podataka i informacija o plaćanju. Nedostavljanje ovih podataka onemogućuje online plaćanje, ali ne isključuje mogućnost korištenja web stranice.

Vaši osobni podaci navedeni u postupku naručivanja i plaćanja obrađivat će se za vrijeme zastare potraživanja, računajući od dana ispunjenja narudžbe i plaćanja.

ODG: 3. Za potrebe marketinga proizvoda i usluga Partnerskih restorana.

Administrator je Partnerski restoran: RUDICA d.o.o., Prečko 20, 10 000 Zagreb, HR, NIP: 02350360802.

Osobni se podaci prenose sljedećim primateljima: Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71 (u sklopu provedbe naručene marketinške kampanje), operateri mobilne telefonije, davatelji e-pošte, agencije za online oglašavanje i dr.

Kupac mora dati zaseban, izričit pristanak za obradu njihovih osobnih podataka u marketinške svrhe. Njegov pristanak je dobrovoljan i ne utječe na izvršenje naloga ili korištenje IT sustava.

Administrator obrađuje osobne podatke korisnika IT sustava za obavljanje marketinških aktivnosti, koje mogu uključivati:

a. prikazivanje marketinškog sadržaja Kupcu koji nije prilagođen njegovim preferencijama (kontekstualno oglašavanje), uključujući u obliku web bannera, reklamnih tekstova ili funkcije "Push"; b. prikazivanje marketinškog sadržaja Kupcu koji nije prilagođen njegovim preferencijama (kontekstualno oglašavanje), uključujući u obliku web bannera, reklamnih tekstova ili funkcije "Push"; c. slanje e-mail obavijesti o zanimljivim ponudama ili sadržajima, koji u nekim slučajevima sadrže komercijalne informacije (usluga biltena); d. slanje e-mail obavijesti o zanimljivim ponudama ili sadržajima, koji u nekim slučajevima sadrže komercijalne informacije (usluga biltena);

Za obavljanje marketinških aktivnosti Administrator u nekim slučajevima koristi profiliranje. To znači da, zahvaljujući automatskoj obradi podataka, Administrator procjenjuje odabrane čimbenike koji se odnose na fizičke osobe kako bi analizirao njihovo ponašanje, izradio prognozu za budućnost ili ih pozvao da ponovno koriste proizvode i usluge.

ODG: a) Kontekstualno oglašavanje

Administrator obrađuje osobne podatke kupaca u marketinške svrhe u vezi s ciljanjem kontekstualnog oglašavanja (tj. oglašavanja koje ne odgovara preferencijama Kupca) na Kupce. Obrada osobnih podataka u tu svrhu odvija se u vezi s provedbom legitimnog interesa Administratora (članak 6. stavak (1) (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, a koji interes se sastoji u promicanju njihove marke.

ODG: b) Bihevioralno oglašavanje

Administrator ili Vršitelji obrade podataka (subjekti iz marketinške industrije) obrađuju osobne podatke korisnika, uključujući osobne podatke prikupljene putem kolačića i drugih sličnih tehnologija u marketinške svrhe, u vezi s ciljanjem bihevioralnog oglašavanja prema Kupcima (tj. oglašavanje prilagođeno preferencijama Kupca). Obrada osobnih podataka u tu svrhu također uključuje profiliranje korisnika.

ODG: c) Bilten

Administrator pruža uslugu biltena za osobe koje su u tu svrhu dale svoju e-mail adresu. Pružanje podataka potrebno je za pružanje usluge biltena, a nemogućnost da se to učini rezultira nemogućnošću slanja.

ODG: d) Izravni marketing

Osobne podatke Kupca Administrator također može koristiti za usmjeravanje marketinških sadržaja na njih putem različitih kanala, odnosno putem e-pošte, MMS-a/SMS-a. Takve radnje Administrator poduzima samo ako je Kupac dao svoju privolu. Izraženu privolu Kupac može povući u bilo kojem trenutku, što neće utjecati na zakonitost obrade koju je izvršio Administrator prije njenog povlačenja.

Vaši osobni podaci koji se čuvaju za potrebe marketinga proizvoda i usluga Partnerskih restorana obrađivati će se do povlačenja privole.

ODG: 4 Društvene mreže

Administrator podataka koji se obrađuju u tu svrhu je Partnerski restoran i Administrator društvene mreže.

Primatelji podataka su, između ostalog: Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, subjekti koji pružaju ICT usluge Administratoru, npr. e-mail, hosting, administratori društvenih mreža itd. Administrator obrađuje osobne podatke korisnika koji posjećuju profile Administratora na društvenim mrežama (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Ovi se podaci obrađuju samo u vezi s upravljanjem profilom, uključujući informiranje kupaca o aktivnostima Administratora i promicanje raznih vrsta događaja, usluga i proizvoda. Pravna osnova za obradu osobnih podataka od strane Administratora u tu je svrhu njegov legitimni interes (članak 6. stavak (1) (f) Opće uredbe o zaštiti podataka), koji se sastoji u promicanju svoje robne marke i održavanju odnosa s kupcima.

Vaši osobni podaci navedeni na društvenim mrežama obrađivat će se dok se objava ne izbriše ili dok se takvo brisanje ne zatraži.

ODG: 5 Kolačići i slične tehnologije

Administrator podataka koji se obrađuju u tu svrhu je Partnerski restoran.

Primatelji podataka su, između ostalog: Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, subjekti koji pružaju ICT usluge Administratoru, na pr. e-mail, hosting itd.

Kolačići su male tekstualne datoteke instalirane na uređaju Kupca koji pregledava IT sustav. Kolačići prikupljaju informacije koje olakšavaju korištenje web stranice – npr. pamteći posjete Kupca IT sustavu i aktivnosti koje je izvršio.

Administrator obavještava da su kolačići bezopasni za računalo ili drugi uređaj Kupca i njegove podatke. Administrator također objavljuje da je moguće konfigurirati web preglednik ili Mobilnu aplikaciju na način da ne dopušta spremanje kolačića na računalo ili drugi uređaj Kupca.

Međutim, prije nego što Kupac odluči promijeniti zadane postavke preglednika, treba imati na umu da mnogi kolačići povećavaju praktičnost korištenja internetskog sustava. Onemogućavanje kolačića može utjecati na izgled i funkcioniranje Internetskog sustava.

Administrator obavještava da je moguće i brisanje kolačića nakon završetka određene sesije tijekom korištenja internetskog sustava.

Informacije sadržane u zapisnicima sustava u vezi s općim načelima povezivanja na Internetu koristi hosting tvrtka koja upravlja IT sustavom, i to isključivo u tehničke i statističke svrhe.

1. Kolačići usluga i slične tehnologije

Administrator koristi tzv. kolačiće usluge i slične tehnologije (lokalna pohrana) prvenstveno kako bi Kupcu pružio usluge koje se pružaju elektroničkim putem te poboljšao kvalitetu tih usluga. Stoga, Administrator i drugi subjekti koji mu pružaju analitičke i statističke usluge koriste kolačiće pohranjivanjem informacija ili pristupom informacijama koje su već pohranjene na telekomunikacijskom krajnjem uređaju Kupca (računalo, telefon, tablet i sl.).

Kolačići koji se koriste u tu svrhu uključuju:

• kolačiće s podacima koje je unio Kupac (ID sesije) za vrijeme trajanja sesije (kolačići unosa korisnika); • autentifikacijske kolačiće koji se koriste za usluge koje zahtijevaju provjeru autentičnosti za vrijeme trajanja sesije (kolačići za provjeru autentičnosti); • kolačiće koji se koriste za osiguranje sigurnosti, npr. koriste se za otkrivanje prijevare u području provjere autentičnosti (sigurnosni kolačići usmjereni na korisnika); • kolačiće sesije multimedijskog playera (npr. kolačići flash playera), za vrijeme trajanja sesije (kolačići sesije multimedijskog playera); • trajne kolačiće koji se koriste za personalizaciju korisničkog sučelja za vrijeme trajanja sesije ili malo dulje (kolačići za prilagodbu korisničkog sučelja); • kolačiće koji se koriste za praćenje prometa na web stranici, tj. za analizu podataka.

2. „Marketinški“ kolačići

Vršitelji obrade podataka (subjekti iz marketinške industrije) također koriste kolačiće u marketinške svrhe, uključujući u vezi s ciljanjem bihevioralnog oglašavanja prema kupcima.

3. Push tehnologija

Administrator koristi takozvanu Push tehnologiju, koja omogućuje slanje obavijesti kupcu, uključujući u vezi s usmjeravanjem reklamiranja Kupcu. U tu svrhu, Administrator pohranjuje informacije ili dobiva pristup informacijama koje su već pohranjene u telekomunikacijskom krajnjem uređaju Kupca (računalo, telefon, tablet itd.).

3. Prava na obradu osobnih podataka

Ispitanici imaju sljedeća prava:

 1. pravo na informacije o obradi osobnih podataka - na temelju toga, Administrator daje informacije o obradi podataka osobi koja podnosi zahtjev, uključujući, posebno, svrhe i pravne osnove za obradu, opseg podaci u posjedu, subjekti kojima se objavljuju i planirani datum brisanja podataka;
 2. pravo na dobivanje kopije podataka - na temelju toga Administrator daje kopiju obrađenih podataka o osobi koja podnosi zahtjev;
 3. pravo na ispravak - Administrator je dužan ukloniti sve nedosljednosti ili pogreške u obrađenim osobnim podacima te ih dopuniti ako su nepotpuni;
 4. pravo na brisanje podataka - na temelju toga može se zatražiti brisanje podataka čija obrada više nije potrebna za postizanje bilo koje svrhe za koju su prikupljeni;
 5. pravo na ograničenje obrade - ako se takav zahtjev postavi, Administrator prestaje obavljati radnje na osobnim podacima – osim poslovanja za koje je ispitanik dao pristanak - i njihovu pohranu, u skladu s usvojenim pravilima o čuvanju ili do prestaju postojati razlozi za ograničavanje obrade podataka (npr. izdat će se odluka nadzornog tijela kojom se odobrava daljnja obrada podataka);
 6. pravo na prijenos podataka - na toj osnovi - u mjeri u kojoj se podaci obrađuju u vezi sa sklopljenim ugovorom ili privolom - Administrator izdaje podatke koje je dao nositelj podataka u formatu koji može čitati računalo. Također je moguće zatražiti slanje ovih podataka drugom subjektu - pod uvjetom da za to postoje tehničke mogućnosti, kako od strane administratora tako i od strane tog drugog subjekta;
 7. pravo na prigovor na obradu podataka u marketinške svrhe - subjekt podataka može u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka u marketinške svrhe, bez potrebe da opravda takav prigovor;
 8. pravo na prigovor na druge svrhe obrade podataka - ispitanik može u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka, koja se odvija na temelju legitimnog interesa Administratora (npr. u analitičke ili statističke svrhe ili razloga koji se odnose na zaštitu imovine); prigovor u tom pogledu treba biti obrazložen;
 9. pravo na povlačenje privole - ako se podaci obrađuju na temelju privole, ispitanik ih ima pravo povući u bilo kojem trenutku, što, međutim, ne utječe na zakonitost obrade provedene prije povlačenja privole.
 10. pravo podnošenja pritužbe - ako se utvrdi da se obradom osobnih podataka krše važeći propisi o zaštiti osobnih podataka, nositelj podataka može podnijeti pritužbu predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka.

4. Prijava zahtjeva vezanih uz ostvarivanje prava

Zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava ispitanika može se podnijeti u bilo kojem obliku odgovarajućem Administratoru podataka zbog svrhe obrade. Oni će biti uzeti u obzir.

Zahtjevi se šalju na e-mail adresu: privacy@restaumatic.com ili tradicionalnom poštom 41-800 Zabrze, Wolności 345.

Ako administrator ne može identificirati osobu koja se prijavljuje na temelju podnesene prijave, zatražit će od podnositelja zahtjeva dodatne informacije.

Zahtjev se može podnijeti osobno ili putem punomoći.

Odgovor na zahtjev treba dati u roku od mjesec dana od primitka. Ukoliko je potrebno ovaj rok produljiti za najviše još dva mjeseca - Administrator će obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlozima kašnjenja.

Odgovor se dostavlja tradicionalnom poštom osim ako je prijava poslana e-poštom ili je zatražen elektronički odgovor. Na zahtjev ispitanika, informacije se mogu dati usmeno, pod uvjetom da je identitet ispitanika potvrđen na drugi način.

5. Prijenos podataka izvan Europskog gospodarskog prostora

Razina zaštite osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA) razlikuje se od one koju predviđa europsko pravo. Iz tog razloga, Administrator prenosi osobne podatke izvan EGP-a samo kada je to potrebno, uz odgovarajuću razinu zaštite, prvenstveno putem:

• suradnje s subjektima koji obrađuju osobne podatke u zemljama za koje je izdana odgovarajuća odluka Europske komisije; • primjene standardnih ugovornih klauzula koje izdaje Europska komisija;
• primjene obvezujućih korporativnih pravila odobrenih od strane nadležnog nadzornog tijela; • u slučaju prijenosa podataka u SAD - suradnje s subjektima koji sudjeluju u programu Privacy Shield, odobren od strane Europske komisije.

6. Sigurnost osobnih podataka

Administrator kontinuirano provodi analizu rizika kako bi osigurao da osobne podatke sigurno obrađuje, osiguravajući, prije svega, da samo ovlaštene osobe imaju pristup podacima i to samo u mjeri u kojoj je to potrebno zbog zadataka koje obavljaju. Administrator vodi računa da sve radnje s osobnim podacima bilježe i obavljaju samo ovlašteni djelatnici i suradnici.

Administrator poduzima sve potrebne korake kako bi osigurao da njegovi podizvođači i drugi suradnici jamče primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera kad god obrađuju osobne podatke u ime Administratora.

7. Izmjene politike privatnosti

Politika se stalno provjerava i po potrebi ažuriraj. Dosadašnja verzija Politike je usvojena i na snazi je od 22. kolovoza 2021. godine.